Mundësi Kthimi

Politika jonë zgjat 48 orë. Nëse kanë kaluar 48 orë nga ardhja e porosisë, për fat të keq ne nuk mund t’ju ofrojmë një rimbursim ose këmbim.

Për të qenë i pranueshëm për një kthim, sendi juaj duhet të jetë i papërdorur dhe në të njëjtën gjendje që e morët. Ai gjithashtu duhet të jetë në paketimin origjinal.

Disa lloje të mallrave janë të përjashtuar nga kthimi. Mallrat që prishen ose thyhen, si qelqurinat, lulet,etj. Ne gjithashtu nuk pranojmë produkte që janë produkte intime ose sanitare, materiale të rrezikshme, ose lëngje të ndezshme ose gaze.

Për të përfunduar kthimin tuaj, ne kemi nevojë për një faturë ose dëshmi të blerjes.

Ekzistojnë situata të caktuara kur jepen vetëm kthime të pjesshme (nëse aplikohen)
Libër me shenja të dukshme të përdorimit
CD, DVD, kasetë VHS, softuer, video lojë, kasetë, që është hapur
Çdo produkt që nuk është në gjendjen e tij origjinale, është i dëmtuar ose i mungojne pjesët për arsye jo për shkak të gabimit tonë.

Rimbursimet (nëse aplikohen)

Pasi kthimi juaj të jetë pranuar dhe inspektuar, ne do t’ju dërgojmë një email për t’ju njoftuar se kemi marrë artikullin tuaj të kthyer. Ne gjithashtu do t’ju njoftojmë për miratimin ose refuzimin e rimbursimit tuaj.
Nëse ësht miratuar, atëherë rimbursimi juaj do të përpunohet, dhe rimbursimi do të aplikohet automatikisht në kartën tuaj të kreditit ose metodën origjinale të pagesës, brenda një kohë të caktuar ditësh.

Rimbursimet e vonuara ose të humbura (nëse aplikohen)
Nëse nuk keni marrë ende një rimbursim, së pari kontrolloni përsëri llogarinë tuaj bankare.
Pastaj kontaktoni kompaninë tuaj të kartave të kreditit, mund të kalojë ca kohë para se të kthehet zyrtarisht rimbursimi juaj.
Tjetra kontaktoni bankën tuaj. Shpesh ka disa kohë përpunimi përpara se të postohet një rimbursim.
Nëse i keni bërë të gjitha këto dhe akoma nuk keni marrë rimbursim tuaj, ju lutemi na kontaktoni në eusoria.info@gmail.com.

Artikujt e shitjes (nëse aplikohen)
Vetëm sendet me çmim të rregullt mund të kthehen, për fat të keq artikujt e shitjes nuk mund të kthehen.

Produkte të dëmtuara
Ne i zëvendësojmë artikujt vetëm nëse ato janë të dëmtuar ose nuk funksionojnë siç duhet. Nëse keni nevojë për ta shkëmbyer atë për të njëjtin artikull, na dërgoni një email në eusori.info@gmail.com, pasi ta kemi konstatuar problemin ne do të rimbursojmë edhe vlerën e transportit që ju keni paguar për të sjellë produktin tek ne. Për këtë arsye kthimi në të tilla raste duhet të na identifikohet paraprakisht që ne të sjellim kompaninë e transportit që kemi marrëveshje.

Transporti i Kthimit

Për të kthyer produktin tuaj, duhet të dërgoni email në eusoria.info@gmail.com ose te na kontaktoni në rrjetet sociale.Ne do t’ju përgjigjemi duke ju njoftuar se si të ktheni produktin tuaj.

Ju do të jeni përgjegjës për koston e transportit për kthimin e produktit. Kostot e transportit janë të pakthyeshme. Nëse merrni një rimbursim, kostoja e transportit të kthimit do të zbritet nga rimbursimi juaj.

Në varësi të vendit ku jetoni, koha që mund t’ju duhet që produkti juaj i shkëmbyer të arrijë tek ju, mund të ndryshojë.